781 65 55 65
Plac z boksami - widok z bramy wjazdowej

Instrukcja korzystania z magazynu

Instrukcja korzystania z Magazynu Self Storage

Aby bezpiecznie korzystać z wynajmu magazynu Wynajmij Box prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Pamiętaj, że niezależnie co będziesz magazynować zabezpiecz swoje rzeczy, folią stretch, folią bąbelkową, papierem, watą, gąbką przed uszkodzeniami.

1) W kontenerze nie mogą być składowane lub magazynowane rzeczy:
a) przedmiotów pochodzących z przestępstwa, substancji odurzających, narkotyków, nielegalnie wprowadzonych do obrotu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
b) nie wolno używać Kontenera do przechowywania, zamieszkiwania osób
c)  produktów, przedmiotów i materiałów pożarowo niebezpiecznych, a w szczególności:
- zwierząt, produktów spożywczych lub łatwo psujących się,
- przedmiotów niebezpiecznych lub wymagających szczególnych zasad przechowania, takich jak materiały radioaktywne, toksyczne lub żrące, wszelkiego rodzaju nawozów, chemikaliów, w tym paliw, olejów, azbestu czy materiałów zawierających azbest ani materiałów zakaźnych, czy smarów oraz materiałów łatwopalnych
- śmieci i odpadów,
- broni i amunicji,
- przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
- wszystkich przedmiotów uznanych za nielegalne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
- krew, tkanki lub organy ludzkie bądź zwierzęce

2) Magazynowanie przedmiotów wrażliwych na wilgoć takich jak dokumenty, elektronika, itp.
a) dokumenty – powinny być zabezpieczone w szczelnych – hermetycznych zamykanych pudełkach, aby zabezpieczyć przed ewentualną wilgocią.
b) elektronika – Wszelką elektronikę wrażliwą na wilgoć zalecamy zabezpieczyć folią stretch.

3) Magazynowanie motocykli, rowerów, nart i innych przedmiotów wykonanych z plastiku i metalu:
a) magazynowanie materiałów odpornych na wilgoć można magazynować bez ochrony.